Szent Tamás Katolikus Általános Iskola
OM: 201390
Pályázatok
Lorem ipsum

Sportudvar
Budai Géza Diáksport Egyesület 

A Budai Géza Diáksport Egyesület pályázatot nyújtott be 2021. évben a Városi Civil Alap pályázati kiírására, melynek célja, hogy az 5 000 fő feletti településeken székhellyel rendelkező civil szervezetek részére is elérhetővé tegye azon célok támogatását, amelyek a Falusi Civil Alap terhére támogatásban részesülhettek.

A pályázat címe:

A Városi Civil Alap keretében 2021. évben meghirdetett „civil közösségi tevékenységek és feltételeinek támogatása”

Sportudvar kialakítása a mélykúti Szent Tamás Katolikus Általános Iskolában című pályázatot a mélykúti Budai Géza Diáksport Egyesület (BGDSE) nyújtotta be 2021. évben. Az elnyert támogatási összegből, mely 3 948 710 Ft volt, a lehető legrövidebb időn belül igyekeztünk megkezdeni a sporteszközök beszerzését. Ezt követően megkezdődött az eszközök elhelyezése a Mélykúti Szent Tamás Katolikus Általános Iskola udvarán. (Az iskola a BGDSE székhelye.)

Az eszközök közül kettő kimondottan az 1-4. évfolyamra járó tanulók igényeihez illeszkedik. Ezek a „Lengőgerenda” és a „Kötélhíd”. Ez a két eszköz az egyéb forrásokból kialakított akadálypályaszerű felépítést kapott a játszótér elemei közé került.

A többi sporteszköz inkább az 5-8. évfolyam igényeinek kiszolgálását célozza, ezeket egy rendszert alkotva telepítettük az udvar egy csendes helyére. (Természetesen ezen eszközök egy része is alkalmas alacsonyabb életkorú tanulók sportoltatására is.)

Az elkészült sportudvar engedélyeztetésére 2022 őszén került sor. A tanulók ezt követően vehették birtokba az eszközöket.

Pályázat megvalósításának bemutatása:

A telepítés költségeit a Szent Tamás Katolikus Általános Iskola és Óvoda Fenntartója biztosította, melyet ezúton is köszönünk T. Fenntartónak!

A támogatás az alábbi költségekre került felhasználásra:

Pályázati dokumentáció összeállítása, kapcsolattartás a pályázó képviselőjével, a BGA Zrt. ügyfélszolgálatával és a pályázati anyag rögzítése a NIR rendszerben, ennek díja 30 000 Ft volt.

Projekt menedzsment költsége 75 000 Ft volt. A nyertes támogatói döntést követően a támogatói szerződéshez szükséges dokumentumok előkészítése és közreműködés a megvalósításban, illetve a pályázati elszámolás dokumentációinak összeállítása.

A nyilvánosság tájékoztatásával kapcsolatos kötelezettség-teljesítés költségeire 10 000 Ft-ot terveztünk be. A Miniszterlenökség és a Támogató hivatalos logójával ellátott tájékoztató táblát az egyesület székhelyén helyeztük ki! A tényleges költség 11 557 Ft volt.

Eszközbeszerzés összesen 3 775 120 Ft volt. HAÁSZ Kft-től szereztük be a sportudvarhoz az alábbi eszközöket: Dupla mellizom-erősítő tológép, Dupla oldalsó láblengető, Dupla taposógép, Dupla váll-és hátizom-erősítő lehúzógép, Kombinált oldalsó láblengető és derék forgató, Kombinált sétáló és oldalsó láblengető, Kombinált tolódzkodó, hasizom-erősítő és húzódzkodó állvány, Komplex Street Workout állvány, Sífutó, Dupla forgó hasizomerősítő, Lengőgerenda, Kötélhíd

A sportudvar eszközeit az iskola tanulói a tanítási órák, valamint a napközi és tanulószobai foglalkozások tanítási szüneteiben felügyelet mellet, valamint előre elkészített beosztás szerint szabadon használhatják.

Az eszközöket a testi kondíció javítására, valamint az ügyesség fejlesztésére a testnevelésórákon tanmenetbe illesztve rendszeresen használják. Hasonló céllal veszik igénybe a sportudvart az íjászok, valamint a floorballt űző tanulók az erőnléti edzések eszközeiként.

Külön öröm, hogy a mélykúti aktív időskorúakat tömörítő egyesületek rendszeresen sportoló tagjai is használják a sportudvart, ha az időjárási körülmények azt lehetővé teszik.

Az elnyert pályázati összeg 3 948 710 Ft volt. A támogatási összeg nem került teljes egészében felhasználásra, ezért a különbözetet 58 590 Ft-ot visszautaljuk a Támogató részére.

A támogatásból részesül a Szent Tamás Katolikus Általános Iskola és Óvoda valamennyi tanulója. (Ők alkotják a Budai Géza Diáksport Egyesület tagságának nagy részét.) A tanulók száma 260 fő. A sportudvar előnyeiből részesül a floorball és az íjászat edzéseire járó tanulók összese, ez most 70 főt tesz ki. Az időskorúak közül 10-15 fő használja időnként az udvart. Ez összesen közel 340 fő.

A sportudvar népszerű lett a tanulók körében. Biztosan látszik, hogy különösen a tavaszi és a koraőszi időszakban nagy kihasználtságnak örvend majd. Reméljük, hogy egy idő után a szülő körében is szerveződnek majd olyan csoportok, amelyek tagjai használni fogják a védett helyszínen elhelyezett sporteszközöket.

 

Határtalanul 2022.

Hit és kultúra találkozása Erdélyben 

2022. május 13-17. között a 7.b osztályos tanulók a Határtalanul! pályázat keretében 5 napot tölthettek Székelyföldön.

Az utazás előtt tartott előkészítő órákon a diákok felidézték a trianoni békeszerződés során elcsatolt területeken élő magyarság történetét, és megismerhették a székely nép sorsát. Betekintést nyerhettek népszokásaikon, hagyományaikon keresztül kultúrájukba, mindennapi életükbe. A részletes programterv ismertetését követően minden tanuló felkészült az általa választott témában.

Május 13-án hajnalban várakozással és izgalommal indultunk útnak. Első programpontunk Déva várának megtekintése volt. A helyszínen megismerkedtünk a vár jelentőségével, s felidéztük Kőmíves Kelemenné történetét. Ezt követően folytattuk utunkat. Gyulafehérváron megtekintettük a Szent Mihály-székesegyházat, ahol Hunyadi János sírjánál megemlékeztünk hőstetteiről, majd betértünk a Szentháromság-katedrálisba. Néhány óra múlva már Segesvár óvárosában sétáltunk, ahol megcsodáltuk a várteret, az óratornyot, a diákok lépcsőjét, majd Petőfi Sándor szobránál közös szavalattal róttuk le tiszteletünket. Este Zeteváralján elfoglaltuk szállásunkat.

A 2. nap reggelén túravezetőnk irányításával a Tekerőpatak határában lévő Súgó-barlang cseppköveit csodálhattuk meg, majd folytattuk utunkat a Gyergyói-havasokon keresztül. Gyergyószentmiklóson betértünk a Szent Miklós-templomba, ahol Bolvári János lelki vezetőnk szentmisét mutatott be. Pongráctetőn gyönyörködtünk a panorámában, majd a Békás-szoros magas sziklafalai ejtettek ámulatba minket. A szurdokvölgyben tett sétánk lenyűgöző hatást gyakorolt minden résztvevőre. A festői szépségű hegyek között kanyargó úton eljutottunk a Gyilkos-tóhoz is. 

Vasárnap Csíksomlyón, a Kegytemplomban részt vettünk a szentmisén, majd megnéztük a könnyező Mária-kegyszobrot és a Jézus-hágóján található keresztutat. Folytattuk utunkat Gyimesbükk irányába. Az ezeréves határnál rendhagyó történelemóra keretében felidéztük hazánk történetének, kultúrájának jeles eseményeit, megnéztük a Kontumáci-kápolnát, a Rákóczi-vár romjait, valamint a Magyar Királyi Államvasutak legkeletibb 30. őrházát. Napunkat a zeteváraljai víztározónál zártuk, ahol a naplemente csodálatos látványt varázsolt elénk.

A 4. nap Szejkefürdőn, a Székelykapu Múzeum kapui alatt áthaladva jutottunk el Orbán Balázs síremlékéhez, ahol tanulói kiselőadás keretében megismerkedtünk az író munkásságával. Betértünk a Mini Erdély Parkba, mely Erdély történelmi épületeit és középkori várait jeleníti meg makett formájában. Farkaslakán Tamási Áronra emlékeztünk, sírján elhelyeztük a felirattal ellátott nemzeti színű szalagunkat. Következő úticélunk Parajd volt, ahol a Sóbányában tett sétánk során megtapasztaltuk a bánya többfunkciós felhasználását. Korondon láthattuk a népművészeti hagyományok tovább élését, gyönyörködhettünk a kézművesek által készített termékekben, s ajándékot vásároltunk családtagjainknak. Este a székelyvarsági templomban hálát adtunk a lelki feltöltődésért és élményekért, majd a helyi gyerekekkel közösen részt vettünk a vecsernyén. A napot a Székelyvarság feletti tisztáson zártuk, ahol szállásadónk napjainkban aktuális témát feldolgozó mű részletét olvasta fel, melyet halk harmonikaszó, s a lenyugvó nap szemet gyönyörködtető látványa kísért. 

Az 5. nap reggelén búcsút vettünk a mesés Székelyföldtől, majd elindultunk hazafelé. Út közben sétáltunk Kolozsvár belvárosában, kívülről körbejártuk a felújítás alatt álló Szent Mihály-székesegyházat, Hunyadi Mátyás szülőházát, s lovasszobránál megemlékeztünk jeles királyunk dicső tetteiről. A házsongárdi temetőben felkerestük Dsida Jenő nyughelyét, ahol egy ismert verse meghallgatása után elhelyeztük az emlékezés szalagját. Nagyszalontán, Arany János szülőháza előtt idéztük fel a tanultakat. Fáradtan, de lelkiekben feltöltődve érkeztünk haza. 

A tanulmányi kirándulás után a lezáró szakaszban útinaplónk segítségével összegyűjtöttük a látottakat és az új ismereteket. Beszélgető kör alkalmával felidéztük a legjobb pillanatokat és legszebb emlékeinket, melyeket időkapszulában helyeztünk el. Az alsóbb évfolyamok részére programajánlót készítettünk a jövőbeni Határtalanul! pályázati program összeállításához A fotók felhasználásával prezentációt szerkesztettünk, amit élménybeszámoló kíséretében a Nemzeti Összetartozás Napján bemutattunk diáktársainknak. Az énekkar ünnepi műsorát és a magyarságért elmondott közös imát követően projektnap keretében játékos feladatokkal ismertettük meg diáktársainkat Erdély varázslatos világával.

Ez az 5 nap felejthetetlen élmény, hiszen a mesebeli tündérkert, a Kárpátok magas fenyvesei, a barlangok titkai és a székelyek vendégszeretete örökre a szívünkben él.


                                                                              Kollár Mária, Klem József Zsolt

Határtalanul! - 2018.

„Székelyek földje-tündérek országa”

Tanulmányi kirándulás Erdélyben -2018.

Hosszú előkészületek után október 3-án hajnali négy órakor a Szent Tamás Katolikus Általános Iskola hetedik évfolyama, lelki vezetője és négy pedagógusa elindult Erdélybe.

Első megállónk Déva vára volt, ahol megcsodáltuk a gyönyörű tájat, majd tovább indultunk Gyulafehérvárra. Az ottani székesegyházban megkoszorúztuk Hunyadi János sírját. Segesváron Petőfi Sándor emlékének adóztunk. Estére kimerülten érkeztünk meg Székelyvarságra, a szállásunkra, de a finom vacsora feledtette az utazással eltöltött hosszú napot.

A második nap reggelén a közeli forrásnál megtöltöttük kulacsainkat vízzel. Idegenvezető segítségével bejártuk a Súgó - barlangot, megcsodáltuk a különböző formájú cseppköveket. Aznap sétáltunk a Békás – szorosban és meghallgattuk a Gyilkos – tó legendáját, partján 12 lejért ízletes kürtös kalácsot kóstolhattunk.  Pongrác tetőnél gyönyörködtünk a csodálatos kilátásban.

A harmadik napon Csíksomlyóra mentünk, itt egy gyönyörű misén vettünk részt, felmásztunk a meredek keresztúthoz és a nemzeti kegyhelyhez. Visszafelé ittunk egy bórvíz forrásából, de nem találtuk jó ízűnek. Utunk következő állomása Gyimesbükk, az ezeréves határ, ahol 96 lépcsőn mentünk fel a Rákóczi- vár romjaihoz. Az ottani tájházban régi használati eszközöket és viseleteket láthattunk.

Negyedik nap megtekintettük a Székelykapu múzeumot, megkoszorúztuk Orbán Balázs síremlékét. A parajdi sóbányában feltöltődtünk friss levegővel. Korondon lehetőségünk nyílott ajándéktárgyak vásárlására. Farkaslakán, Tamási Áron emlékének adózott a csoportunk. Szállásunkon délután székelyvarsági népi táncos fiatalokat fogadtunk, táncukat saját magunk készítette ajándékokkal (órarend, füzetcímke, füzet) viszonoztuk. A közös vacsora után ünnepi műsorral emlékeztünk meg az aradi vértanúkról, majd bulival zártuk a napot és egyben kirándulásunkat is.

Október 7-én fél kilenckor indultunk haza. Zetelakán földrajz tanárunk ismertette velünk a víztározó jelentőségét. Király-hágónál búcsút vettünk Erdélyországtól. Békéscsabán megvacsoráztunk és este fél 10-re értünk haza, ahol családtagjaink szeretettel vártak minket.

Emlékezetes öt napot töltöttünk el Erdélyben, családi körben is bármikor szívesen visszamennénk. Nem feledjük a csodálatos tájat, a nevezetes épületeket, az emberek kedvességét.

Köszönjük tanárainknak a tanulmányi kirándulás megszervezését, János atyának az értünk mondott imáit és elgondolkodtató történeteit, Laci és Tibi bácsinak pedig a biztonságos utazást. Köszönjük a Mélykúti Önkormányzat és szülők támogatást, segítségükkel ajándékkal kedveskedhettünk kirándulásunk erdélyi segítőinek.

Erki Liliána Lara és Maczkó Rebeka

Határtalanul! - 2016.

 

"Erdély gyöngyszemei"-tanulmányi kirándulás Székelyföldön - 2016

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a külhoni magyarsággal kapcsolatos ismeretek bővítésére, a magyarországi és külhoni fiatalok közötti kapcsolatok kialakulásának elősegítésére 2015 novemberében nyílt pályázatot írt ki. A lehetőséggel általános, közép-és szakiskolák élhettek. Iskolánk benyújtott egy pályázatot erre a kiírásra, és eredményhirdetéskor nagy örömünkre a nyertes intézmények között szerepeltünk.

            A Határtalanul pályázat kapcsán iskolánk hetedik osztályos tanulóival 2016.október 5-9. között Erdélybe látogattunk, hogy megismerjük a Székelyföld természeti szépségeit, és a külhoni magyarság életébe betekinthessünk.

            A programunk a következő címet kapta: Erdély gyöngyszemei. Komplex programot állítottunk össze, melynek konkrét célja az volt, hogy tanítványaink saját élményeiken keresztül tapasztalják meg, amit már irodalomból, történelemből, földrajzból, természetismeretből elsajátítottak korábbi tanulmányaik során, s így váljon az bevésődött, könnyen felidézhető, emlékekhez köthető tudássá. Úgy gondoljuk, amit a gyerek átél, személyesen meg is tapasztal, azt soha nem felejti el. Ezen kívül a barangolás során erősíteni kívántuk magyarságtudatukat, hazaszeretetüket is. Meg kell érteniük a magyar nemzet összetartozását, átérezniük Trianon tragédiáját, megismerni Erdély semmihez nem hasonlítható természeti gazdagságát.

            Ráhangolásként a kirándulást megelőző két hétben előkészítő foglalkozásokat tartottunk, melyek során tanulóink megismerkedtek a határainkon túl élő magyarság létszámával, az államhatáron kívüli elhelyezkedés történelmi okaival, a meglátogatandó ország magyarságának történetével és jelenével, a toleráns és kooperatív viselkedés szabályaival. Az előkészítő órák befejeztével vetélkedőt szerveztünk tanítványainknak a megszerzett ismeretek kontrollálására.

            Tanulmányutunk első állomásaként Déva várához látogattunk el. Felidéztük a vár építéséhez kötődő középkori népballadát, a Kőmíves Kelemennét. Utunkat Gyulafehérvár felé folytattuk, ahol megkoszorúztuk a Hunyadi család síremlékeit és Bethlen Gábor emléktábláját. A Segesvár melletti Fehéregyházán található Petőfi-emlékműnél a Nemzeti dal közös elszavalásával emlékeztünk a csatamezőn hősi halált halt költőnkre. Ezután a szálláshelyünkre igyekeztünk, Zeteváraljára, amely Székelyudvarhelytől 34 kilométerre a Hargita hegység délnyugati lábánál, a Nagyküküllő völgyében helyezkedett el          

 A második napon, október 6-án Székelyudvarhelyen a Backamadarasi Kis Gergely Református Kollégium diákjait látogattuk meg, ahol egy rövid ünnepséggel közösen emlékeztünk az 1848/49-es szabadságharc hőseire. Az emlékezés után kötetlen beszélgetés keretében ismerkedtek tanulóink a külhoni diákokkal. Szejkefürdőn meglátogattuk Orbán Balázs néprajzgyűjtő sírját, és végigsétáltunk a szabadtéri Székelykapu Múzeumban. Egy tanuló felolvasta A székelyek eredete című mondát. Farkaslakán koszorút helyeztünk Tamási Áron sírjára, és az íróra emlékezvén részletet olvastunk fel az Ábel a rengetegben című regényéből. Délután Korondra látogattunk. A gyerekek gyakorlatban is megtapasztalhatták egy ma is élő mesterség munkafolyamatait: a tapló megmunkálását. Megismerkedtünk Fábián Laci bácsival, aki bükkfataplóból készít különböző használati tárgyakat. Utolsó állomásunk e napon a parajdi só szoros volt. Szállásunk felé közeledve megálltunk a zetelaki víztározónál, ahol előadás segítségével ismerkedtünk meg a víztározó jelentőségével, működésével. Vacsora után szállásadónk Székelyvarság határába vezetett minket, ahol rövid tájékoztatót tartott a település történelméről, lakóiról, majd a helyi katolikus templomban közösen imádkoztunk a magyar nemzetért.

            Harmadik nap felkapaszkodtunk a Gyergyói-havasokban megbújó Súgó-barlanghoz. Egy vezető segítségével megismertük a barlang keletkezését, felfedezésének történetét és élővilágát. Délután megcsodáltuk a Gyilkos-tavat, majd végigsétáltunk a Békás-szorosban, ami semmihez sem hasonlítható élményt jelentett gyereknek, felnőttnek egyaránt. Majd buszunkkal átkeltünk a Gyergyói-havasok szerpentines útvonalán, s út közben magállunk az 1256 méter magas Pongrác-tetőn, ahol gyönyörű tájkép tárult elénk Ezután Sikaszón Sütő András nyári lakjához érkeztünk. Egy tanuló ismertette az író életpályáját, és részletet olvasunk fel Gyerekkorom tükörcserepei című naplójegyzetéből.

            A negyedik napon Tusnádfürdőről felkapaszkodtunk a Csomád-hegységre. Itt található Kelet-Európa egyetlen vulkanikus eredetű tava, a Szent Anna-tó. Hatalmas élményt jelentett a csoportnak, hogy miközben buszunk egyre feljebb haladt, elkezdett szállingózni a hó, így a tónál hóesésben hallgattuk meg a tó keletezéséről, természeti környezetéről szóló előadást és a tó legendáját. A fényképezkedés után indultunk következő állomáshelyünkre, Csíksomlyóra. Felkerestük az évente több ezer embert vonzó zarándokhelyet, megismertük az ottani búcsú hagyományait, magyarországi kegyhelyeket soroltunk fel, végül megtekintettük a Mária-szobrot. A templomban egy ferences atya előadását is meghallgathattuk. Kirándulásunkat folytatva megemlékeztünk hazánk Trianon előtti kiterjedéséről, annak természeti, gazdasági és kulturális értékéről. Kimerítő sétát tettünk Gyimesbükkön, az 1000 éves határnál. A Rákóczi-várban közösen énekeltük el a székely himnuszt, s ekkorra annyi érzelmi hatás ért minket, hogy többen elérzékenyültek, átérezve az anyaországi magyarok felelősségét, feladatát nemzeti összetartozásunk iránt.

         Az ötödik napon elbúcsúztunk szállásadónktól, majd Torockó felé vettük az irányt. Megérkezve a világörökség részét képező szász bányászvárosba, kellemes sétát tettünk a korabeli, hagyományőrző házak között. Ezután a tordai sóbánya lélegzetelállító tárnájába ereszkedtünk le. A 26 emelet mély bánya első szintjén szabadidős tevékenységekre alkalmas játékokkal töltötték a diákok az időt. Az alsó szinten egy csónakázótó mellett sétálhattunk. Ezután a Csucsán lévő Boncza-kastélyt néztük meg, mely a frigyre lépő Ady Endrének és Csinszkának volt az otthona. Az Ady-emlékháznál közösen elszavaltuk a költő Őrizem a szemed című szerelmes versét. Végül Erdély kapujánál, Király-hágónál búcsúztunk Székelyországtól, s indultunk tovább, a magyar határ felé, hogy öt felejthetetlen nap után, s több, mint 1800 km-rel a hátunk mögött hazaérjünk Mélykútra.

            Köszönjük az iskolavezetésnek,s a szülőknek támogató közreműködésüket, hogy tanítványainkkal Erdélybe látogathattunk, és saját magunk megismerhettük, diákjainknak megmutathattuk  Erdély természeti szépségét, azt a csodálatos világot, amely minden embert elvarázsol, ámulatba ejt.

                                     Szervező pedagógusok: Klem József Zsolt, Kopcsek Tamás, Racsmánné Uzonyi Valéria, Tokodi Györgyi