Szent Tamás Katolikus Általános Iskola
OM: 201390
Pályázatok
Lorem ipsum

Határtalanul 2022.

Hit és kultúra találkozása Erdélyben 

2022. május 13-17. között a 7.b osztályos tanulók a Határtalanul! pályázat keretében 5 napot tölthettek Székelyföldön.

Az utazás előtt tartott előkészítő órákon a diákok felidézték a trianoni békeszerződés során elcsatolt területeken élő magyarság történetét, és megismerhették a székely nép sorsát. Betekintést nyerhettek népszokásaikon, hagyományaikon keresztül kultúrájukba, mindennapi életükbe. A részletes programterv ismertetését követően minden tanuló felkészült az általa választott témában.

Május 13-án hajnalban várakozással és izgalommal indultunk útnak. Első programpontunk Déva várának megtekintése volt. A helyszínen megismerkedtünk a vár jelentőségével, s felidéztük Kőmíves Kelemenné történetét. Ezt követően folytattuk utunkat. Gyulafehérváron megtekintettük a Szent Mihály-székesegyházat, ahol Hunyadi János sírjánál megemlékeztünk hőstetteiről, majd betértünk a Szentháromság-katedrálisba. Néhány óra múlva már Segesvár óvárosában sétáltunk, ahol megcsodáltuk a várteret, az óratornyot, a diákok lépcsőjét, majd Petőfi Sándor szobránál közös szavalattal róttuk le tiszteletünket. Este Zeteváralján elfoglaltuk szállásunkat.

A 2. nap reggelén túravezetőnk irányításával a Tekerőpatak határában lévő Súgó-barlang cseppköveit csodálhattuk meg, majd folytattuk utunkat a Gyergyói-havasokon keresztül. Gyergyószentmiklóson betértünk a Szent Miklós-templomba, ahol Bolvári János lelki vezetőnk szentmisét mutatott be. Pongráctetőn gyönyörködtünk a panorámában, majd a Békás-szoros magas sziklafalai ejtettek ámulatba minket. A szurdokvölgyben tett sétánk lenyűgöző hatást gyakorolt minden résztvevőre. A festői szépségű hegyek között kanyargó úton eljutottunk a Gyilkos-tóhoz is. 

Vasárnap Csíksomlyón, a Kegytemplomban részt vettünk a szentmisén, majd megnéztük a könnyező Mária-kegyszobrot és a Jézus-hágóján található keresztutat. Folytattuk utunkat Gyimesbükk irányába. Az ezeréves határnál rendhagyó történelemóra keretében felidéztük hazánk történetének, kultúrájának jeles eseményeit, megnéztük a Kontumáci-kápolnát, a Rákóczi-vár romjait, valamint a Magyar Királyi Államvasutak legkeletibb 30. őrházát. Napunkat a zeteváraljai víztározónál zártuk, ahol a naplemente csodálatos látványt varázsolt elénk.

A 4. nap Szejkefürdőn, a Székelykapu Múzeum kapui alatt áthaladva jutottunk el Orbán Balázs síremlékéhez, ahol tanulói kiselőadás keretében megismerkedtünk az író munkásságával. Betértünk a Mini Erdély Parkba, mely Erdély történelmi épületeit és középkori várait jeleníti meg makett formájában. Farkaslakán Tamási Áronra emlékeztünk, sírján elhelyeztük a felirattal ellátott nemzeti színű szalagunkat. Következő úticélunk Parajd volt, ahol a Sóbányában tett sétánk során megtapasztaltuk a bánya többfunkciós felhasználását. Korondon láthattuk a népművészeti hagyományok tovább élését, gyönyörködhettünk a kézművesek által készített termékekben, s ajándékot vásároltunk családtagjainknak. Este a székelyvarsági templomban hálát adtunk a lelki feltöltődésért és élményekért, majd a helyi gyerekekkel közösen részt vettünk a vecsernyén. A napot a Székelyvarság feletti tisztáson zártuk, ahol szállásadónk napjainkban aktuális témát feldolgozó mű részletét olvasta fel, melyet halk harmonikaszó, s a lenyugvó nap szemet gyönyörködtető látványa kísért. 

Az 5. nap reggelén búcsút vettünk a mesés Székelyföldtől, majd elindultunk hazafelé. Út közben sétáltunk Kolozsvár belvárosában, kívülről körbejártuk a felújítás alatt álló Szent Mihály-székesegyházat, Hunyadi Mátyás szülőházát, s lovasszobránál megemlékeztünk jeles királyunk dicső tetteiről. A házsongárdi temetőben felkerestük Dsida Jenő nyughelyét, ahol egy ismert verse meghallgatása után elhelyeztük az emlékezés szalagját. Nagyszalontán, Arany János szülőháza előtt idéztük fel a tanultakat. Fáradtan, de lelkiekben feltöltődve érkeztünk haza. 

A tanulmányi kirándulás után a lezáró szakaszban útinaplónk segítségével összegyűjtöttük a látottakat és az új ismereteket. Beszélgető kör alkalmával felidéztük a legjobb pillanatokat és legszebb emlékeinket, melyeket időkapszulában helyeztünk el. Az alsóbb évfolyamok részére programajánlót készítettünk a jövőbeni Határtalanul! pályázati program összeállításához A fotók felhasználásával prezentációt szerkesztettünk, amit élménybeszámoló kíséretében a Nemzeti Összetartozás Napján bemutattunk diáktársainknak. Az énekkar ünnepi műsorát és a magyarságért elmondott közös imát követően projektnap keretében játékos feladatokkal ismertettük meg diáktársainkat Erdély varázslatos világával.

Ez az 5 nap felejthetetlen élmény, hiszen a mesebeli tündérkert, a Kárpátok magas fenyvesei, a barlangok titkai és a székelyek vendégszeretete örökre a szívünkben él.


                                                                              Kollár Mária, Klem József Zsolt

Határtalanul! - 2018.

„Székelyek földje-tündérek országa”

Tanulmányi kirándulás Erdélyben -2018.

Hosszú előkészületek után október 3-án hajnali négy órakor a Szent Tamás Katolikus Általános Iskola hetedik évfolyama, lelki vezetője és négy pedagógusa elindult Erdélybe.

Első megállónk Déva vára volt, ahol megcsodáltuk a gyönyörű tájat, majd tovább indultunk Gyulafehérvárra. Az ottani székesegyházban megkoszorúztuk Hunyadi János sírját. Segesváron Petőfi Sándor emlékének adóztunk. Estére kimerülten érkeztünk meg Székelyvarságra, a szállásunkra, de a finom vacsora feledtette az utazással eltöltött hosszú napot.

A második nap reggelén a közeli forrásnál megtöltöttük kulacsainkat vízzel. Idegenvezető segítségével bejártuk a Súgó - barlangot, megcsodáltuk a különböző formájú cseppköveket. Aznap sétáltunk a Békás – szorosban és meghallgattuk a Gyilkos – tó legendáját, partján 12 lejért ízletes kürtös kalácsot kóstolhattunk.  Pongrác tetőnél gyönyörködtünk a csodálatos kilátásban.

A harmadik napon Csíksomlyóra mentünk, itt egy gyönyörű misén vettünk részt, felmásztunk a meredek keresztúthoz és a nemzeti kegyhelyhez. Visszafelé ittunk egy bórvíz forrásából, de nem találtuk jó ízűnek. Utunk következő állomása Gyimesbükk, az ezeréves határ, ahol 96 lépcsőn mentünk fel a Rákóczi- vár romjaihoz. Az ottani tájházban régi használati eszközöket és viseleteket láthattunk.

Negyedik nap megtekintettük a Székelykapu múzeumot, megkoszorúztuk Orbán Balázs síremlékét. A parajdi sóbányában feltöltődtünk friss levegővel. Korondon lehetőségünk nyílott ajándéktárgyak vásárlására. Farkaslakán, Tamási Áron emlékének adózott a csoportunk. Szállásunkon délután székelyvarsági népi táncos fiatalokat fogadtunk, táncukat saját magunk készítette ajándékokkal (órarend, füzetcímke, füzet) viszonoztuk. A közös vacsora után ünnepi műsorral emlékeztünk meg az aradi vértanúkról, majd bulival zártuk a napot és egyben kirándulásunkat is.

Október 7-én fél kilenckor indultunk haza. Zetelakán földrajz tanárunk ismertette velünk a víztározó jelentőségét. Király-hágónál búcsút vettünk Erdélyországtól. Békéscsabán megvacsoráztunk és este fél 10-re értünk haza, ahol családtagjaink szeretettel vártak minket.

Emlékezetes öt napot töltöttünk el Erdélyben, családi körben is bármikor szívesen visszamennénk. Nem feledjük a csodálatos tájat, a nevezetes épületeket, az emberek kedvességét.

Köszönjük tanárainknak a tanulmányi kirándulás megszervezését, János atyának az értünk mondott imáit és elgondolkodtató történeteit, Laci és Tibi bácsinak pedig a biztonságos utazást. Köszönjük a Mélykúti Önkormányzat és szülők támogatást, segítségükkel ajándékkal kedveskedhettünk kirándulásunk erdélyi segítőinek.

Erki Liliána Lara és Maczkó Rebeka

Határtalanul! - 2016.

 

"Erdély gyöngyszemei"-tanulmányi kirándulás Székelyföldön - 2016

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a külhoni magyarsággal kapcsolatos ismeretek bővítésére, a magyarországi és külhoni fiatalok közötti kapcsolatok kialakulásának elősegítésére 2015 novemberében nyílt pályázatot írt ki. A lehetőséggel általános, közép-és szakiskolák élhettek. Iskolánk benyújtott egy pályázatot erre a kiírásra, és eredményhirdetéskor nagy örömünkre a nyertes intézmények között szerepeltünk.

            A Határtalanul pályázat kapcsán iskolánk hetedik osztályos tanulóival 2016.október 5-9. között Erdélybe látogattunk, hogy megismerjük a Székelyföld természeti szépségeit, és a külhoni magyarság életébe betekinthessünk.

            A programunk a következő címet kapta: Erdély gyöngyszemei. Komplex programot állítottunk össze, melynek konkrét célja az volt, hogy tanítványaink saját élményeiken keresztül tapasztalják meg, amit már irodalomból, történelemből, földrajzból, természetismeretből elsajátítottak korábbi tanulmányaik során, s így váljon az bevésődött, könnyen felidézhető, emlékekhez köthető tudássá. Úgy gondoljuk, amit a gyerek átél, személyesen meg is tapasztal, azt soha nem felejti el. Ezen kívül a barangolás során erősíteni kívántuk magyarságtudatukat, hazaszeretetüket is. Meg kell érteniük a magyar nemzet összetartozását, átérezniük Trianon tragédiáját, megismerni Erdély semmihez nem hasonlítható természeti gazdagságát.

            Ráhangolásként a kirándulást megelőző két hétben előkészítő foglalkozásokat tartottunk, melyek során tanulóink megismerkedtek a határainkon túl élő magyarság létszámával, az államhatáron kívüli elhelyezkedés történelmi okaival, a meglátogatandó ország magyarságának történetével és jelenével, a toleráns és kooperatív viselkedés szabályaival. Az előkészítő órák befejeztével vetélkedőt szerveztünk tanítványainknak a megszerzett ismeretek kontrollálására.

            Tanulmányutunk első állomásaként Déva várához látogattunk el. Felidéztük a vár építéséhez kötődő középkori népballadát, a Kőmíves Kelemennét. Utunkat Gyulafehérvár felé folytattuk, ahol megkoszorúztuk a Hunyadi család síremlékeit és Bethlen Gábor emléktábláját. A Segesvár melletti Fehéregyházán található Petőfi-emlékműnél a Nemzeti dal közös elszavalásával emlékeztünk a csatamezőn hősi halált halt költőnkre. Ezután a szálláshelyünkre igyekeztünk, Zeteváraljára, amely Székelyudvarhelytől 34 kilométerre a Hargita hegység délnyugati lábánál, a Nagyküküllő völgyében helyezkedett el          

 A második napon, október 6-án Székelyudvarhelyen a Backamadarasi Kis Gergely Református Kollégium diákjait látogattuk meg, ahol egy rövid ünnepséggel közösen emlékeztünk az 1848/49-es szabadságharc hőseire. Az emlékezés után kötetlen beszélgetés keretében ismerkedtek tanulóink a külhoni diákokkal. Szejkefürdőn meglátogattuk Orbán Balázs néprajzgyűjtő sírját, és végigsétáltunk a szabadtéri Székelykapu Múzeumban. Egy tanuló felolvasta A székelyek eredete című mondát. Farkaslakán koszorút helyeztünk Tamási Áron sírjára, és az íróra emlékezvén részletet olvastunk fel az Ábel a rengetegben című regényéből. Délután Korondra látogattunk. A gyerekek gyakorlatban is megtapasztalhatták egy ma is élő mesterség munkafolyamatait: a tapló megmunkálását. Megismerkedtünk Fábián Laci bácsival, aki bükkfataplóból készít különböző használati tárgyakat. Utolsó állomásunk e napon a parajdi só szoros volt. Szállásunk felé közeledve megálltunk a zetelaki víztározónál, ahol előadás segítségével ismerkedtünk meg a víztározó jelentőségével, működésével. Vacsora után szállásadónk Székelyvarság határába vezetett minket, ahol rövid tájékoztatót tartott a település történelméről, lakóiról, majd a helyi katolikus templomban közösen imádkoztunk a magyar nemzetért.

            Harmadik nap felkapaszkodtunk a Gyergyói-havasokban megbújó Súgó-barlanghoz. Egy vezető segítségével megismertük a barlang keletkezését, felfedezésének történetét és élővilágát. Délután megcsodáltuk a Gyilkos-tavat, majd végigsétáltunk a Békás-szorosban, ami semmihez sem hasonlítható élményt jelentett gyereknek, felnőttnek egyaránt. Majd buszunkkal átkeltünk a Gyergyói-havasok szerpentines útvonalán, s út közben magállunk az 1256 méter magas Pongrác-tetőn, ahol gyönyörű tájkép tárult elénk Ezután Sikaszón Sütő András nyári lakjához érkeztünk. Egy tanuló ismertette az író életpályáját, és részletet olvasunk fel Gyerekkorom tükörcserepei című naplójegyzetéből.

            A negyedik napon Tusnádfürdőről felkapaszkodtunk a Csomád-hegységre. Itt található Kelet-Európa egyetlen vulkanikus eredetű tava, a Szent Anna-tó. Hatalmas élményt jelentett a csoportnak, hogy miközben buszunk egyre feljebb haladt, elkezdett szállingózni a hó, így a tónál hóesésben hallgattuk meg a tó keletezéséről, természeti környezetéről szóló előadást és a tó legendáját. A fényképezkedés után indultunk következő állomáshelyünkre, Csíksomlyóra. Felkerestük az évente több ezer embert vonzó zarándokhelyet, megismertük az ottani búcsú hagyományait, magyarországi kegyhelyeket soroltunk fel, végül megtekintettük a Mária-szobrot. A templomban egy ferences atya előadását is meghallgathattuk. Kirándulásunkat folytatva megemlékeztünk hazánk Trianon előtti kiterjedéséről, annak természeti, gazdasági és kulturális értékéről. Kimerítő sétát tettünk Gyimesbükkön, az 1000 éves határnál. A Rákóczi-várban közösen énekeltük el a székely himnuszt, s ekkorra annyi érzelmi hatás ért minket, hogy többen elérzékenyültek, átérezve az anyaországi magyarok felelősségét, feladatát nemzeti összetartozásunk iránt.

         Az ötödik napon elbúcsúztunk szállásadónktól, majd Torockó felé vettük az irányt. Megérkezve a világörökség részét képező szász bányászvárosba, kellemes sétát tettünk a korabeli, hagyományőrző házak között. Ezután a tordai sóbánya lélegzetelállító tárnájába ereszkedtünk le. A 26 emelet mély bánya első szintjén szabadidős tevékenységekre alkalmas játékokkal töltötték a diákok az időt. Az alsó szinten egy csónakázótó mellett sétálhattunk. Ezután a Csucsán lévő Boncza-kastélyt néztük meg, mely a frigyre lépő Ady Endrének és Csinszkának volt az otthona. Az Ady-emlékháznál közösen elszavaltuk a költő Őrizem a szemed című szerelmes versét. Végül Erdély kapujánál, Király-hágónál búcsúztunk Székelyországtól, s indultunk tovább, a magyar határ felé, hogy öt felejthetetlen nap után, s több, mint 1800 km-rel a hátunk mögött hazaérjünk Mélykútra.

            Köszönjük az iskolavezetésnek,s a szülőknek támogató közreműködésüket, hogy tanítványainkkal Erdélybe látogathattunk, és saját magunk megismerhettük, diákjainknak megmutathattuk  Erdély természeti szépségét, azt a csodálatos világot, amely minden embert elvarázsol, ámulatba ejt.

                                     Szervező pedagógusok: Klem József Zsolt, Kopcsek Tamás, Racsmánné Uzonyi Valéria, Tokodi Györgyi