Szent Tamás Katolikus Általános Iskola
OM: 201390
Alkalmazottaink:
Lorem ipsum

 Iskolavezetés

Név Megbízás Tanított tárgyak
Kersztes József intézményvezető, tanár, 8.a osztályfőnök történelem, hon- és népismeret, magyar nyelv és irodalom
Vojnics-Rogics Antalné intézményvezető-helyettes, tanár magyar nyelv és irodalom
Fuszkóné Gáspár Judit intézményvezető-helyettes, tanító magyar nyelv és irodalom
Bolvári János iskolalelkész hit- és erkölcstan

Pedagógusok 

Név Megbízás Tanított tárgyak
Árpád Bernadett tanító, 2.b osztályfőnök magyar nyelv és irodalom, matematika, testnevelés, dráma és színház
Barnáné Varga Gréta tanár angol, magyar nyelv és irodalom
Behányné Illés Mária tanító, 2.a osztályfőnök, DÖK segítő pedagógus magyar nyelv és irodalom, matematika, környezetismeret, vizuális kultúra, technika, életvitel és gyakorlat
Csontos Ferencné tanár (óraadó) vizuális kultúra
Eszterné Matosovits Ágnes tanító, 3.a osztályfőnök magyar nyelv és irodalom, matematika, környezetismeret, vizuális kultúra, technika, életvitel és gyakorlat, testnevelés
Fitos Roland tanár, 5.a osztályfőnök testnevelés
Gömöriné Somogyi Nóra tanító, 3.a osztályfőnök matematika, környezetismeret, vizuális kultúra, testnevelés, digitális kultúra
Hopp Eszter Erzsébet tanító, 1.b osztályfőnök matematika, környezetismeret, technika, életvitel és gyakorlat, vizuális kultúra, testnevelés
Horváth-Pásztor Andrea tanár testnevelés
Hosszúné Balla Lenke tanár, 6.a osztályfőnök ének-zene
Keresztes Evelin tanító napközi, technika és tervezés, etika
Kissné Nagy Hajnalka tanító természettudomány
Klem József Zsolt tanár, 7.b osztályfőnök matematika, fizika
Kollár Mária tanár, 8.b osztályfőnök, munkaközösség vezető magyar nyelv és irodalom, történelem
Kopcsek Tamás tanító, 1.a osztályfőnök matematika, testnevelés, tánc
Kovácsné Szűcs Nelli tanár biológia
Lázár Édua tanító napközi
Lipták Katalin tanár matematika, kémia
Mackó Józsefné tanító vizuális kultúra, ének
Malustyik János tanár informatika, technika, életvitel és gyakorlat
Miskei László Antalné tanító, 3.b osztályfőnök magyar nyelv és irodalom, technika, életvitel és gyakorlat
Naszvadi Katalin tanár testnevelés
Novok-Rostás Éva tanító napközi
Polyákovicsné Molnár Ágota tanár, 7.a osztályfőnök német nyelv, magyar nyelv és irodalom, környezetismeret, technika, életvitel és gyakorlat
Sztanyikné Gömöri Mária tanár, gyógypedagógus fejlesztés
Szűcs-Ádám Éva tanár biológia, természettudomány
Tokodi Györgyi tanár, 5.b osztályfőnök angol nyelv, matematika
Vargáné Ádelhardt Mária tanító, 4.b osztályfőnök, tankönyvfelelős magyar nyelv és irodalom, matematika, környezetismeret, vizuális kultúra, technika, életvitel és gyakorlat, testnevelés

Hitoktatók 

Név Tanított tárgyak
Retkes Zsolt hit- és erkölcstan (római katolikus)
Tóth Árpádné hit- és erkölcstan (református)

Nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkatársak 

Név Munkakör
Kissné Mikó Bernadett pedagógiai asszisztens
Sztanyikné Börcsök Dóra iskolatitkár
Szűcs Nándor rendszergazda

Technikai munkatársak 

Név Munkakör
Bereczki Sándor karbantartó
Bódi Zsoltné takarító
Csizmadia Istvánné takarító
Farkas Mariann takarító
Kiss Anikó gazdasági ügyintéző
Mikó Sándorné portás
Vígh Erika Zsófia takarító

Gyermeklánc Óvoda és Bölcsöde Család és Gyermekjóléti Központ

Név Munkakör
Szarvasné Tompa Zsuzsanna óvodai és iskolai szociális segítő