Szent Tamás Katolikus Általános Iskola
OM: 201390
Alkalmazottaink:
Lorem ipsum

 Iskolavezetés

Név Megbízás Tanított tárgyak
Kersztes József intézményvezető, tanár történelem, etika
Vojnics-Rogics Antalné intézményvezető-helyettes, tanár, 7.b osztályfőnök magyar nyelv és irodalom
Fuszkóné Gáspár Judit intézményvezető-helyettes, tanító magyar nyelv és irodalom
Bolvári János iskolalelkész hit- és erkölcstan

Pedagógusok 

Név Megbízás Tanított tárgyak
Árpád Bernadett tanító magyar nyelv és irodalom, matematika, testnevelés
Bátoriné Karip Anna Mária tanár (óraadó) biológia, kémia
Behányné Illés Mária tanító, 4.a osztályfőnök, DÖK segítő pedagógus magyar nyelv és irodalom, matematika, környezetismeret, vizuális kultúra, technika, életvitel és gyakorlat
Brezovszkiné Beszédes Ágota tanár, 8.a osztályfőnök földrajz, német, történelem
Csontos Ferencné tanár (óraadó) vizuális kultúra
Csorba Zsuzsanna Mária tanár angol nyelv
Eszterné Matosovits Ágnes tanító, 2.a osztályfőnök magyar nyelv és irodalom, matematika, környezetismeret, vizuális kultúra, technika, életvitel és gyakorlat, testnevelés
Fitos Roland tanár testnevelés
Gömöriné Somogyi Nóra tanító, 1.a osztályfőnök matematika, környezetismeret, vizuális kultúra, testnevelés
Hopp Eszter Erzsébet tanító, 3.b osztályfőnök matematika, környezetismeret, technika, életvitel és gyakorlat, vizuális kultúra, testnevelés
Hosszúné Balla Lenke tanár, 6.a osztályfőnök ének-zene
Klem József Zsolt tanár, 5.b osztályfőnök, reál munkaközösség vezető matematika, fizika
Kollár Mária tanár, 6.b osztályfőnök, humán munkaközösség vezető magyar nyelv és irodalom, dráma és tánc, történelem
Kopcsek Tamás tanító, 3.a osztályfőnök matematika, testnevelés, tánc
Mackó Józsefné tanító vizuális kultúra, etika
Malustyik János tanár nformatika, technika, életvitel és gyakorlat
Malustyikné Csorba Mária tanító, fejlesztőpedagógus fejlesztés, matematika
Miskei László Antalné tanító 1.b osztályfőnök magyar nyelv és irodalom, technika, életvitel és gyakorlat
Naszvadi Katalin tanár testnevelés
Polyákovicsné Molnár Ágota tanár, 5.a osztályfőnök német nyelv, magyar nyelv és irodalom, környezetismeret, technika, életvitel és gyakorlat
Sztanyikné Gömöri Mária tanár, gyógypedagógus fejlesztés
Tokodi Györgyi tanár, 7.a osztályfőnök, osztályfőnöki munkaközösség vezető angol nyelv, matematika
Varga Margit tanár magyar nyelv és irodalom, dráma és tánc
Vargáné Ádelhardt Mária tanító, 2.b osztályfőnök, tankönyvfelelős, alsós munkaközösség vezető magyar nyelv és irodalom, matematika, környezetismeret, vizuális kultúra, technika, életvitel és gyakorlat, testnevelés

Hitoktatók 

Név Tanított tárgyak
Elmer Hernandez hit- és erkölcstan (római katolikus)
Kalmár Bence hit- és erkölcstan (római katolikus)
Tóth Árpádné hit- és erkölcstan (református)

Nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkatársak 

Név Munkakör
Kissné Mikó Bernadett pedagógiai asszisztens
Maczkó Zoltánné iskolatitkár
Szűcs Nándor rendszergazda

Technikai munkatársak 

Név Munkakör
Bereczki Sándor karbantartó
Bódi Zsoltné takarító
Csizmadia Istvánné takarító
Kiss Anikó gazdasági ügyintéző
Mikó Sándorné portás
Farkas Mariann takarító
Vígh Erika Zsófia takarító

Gyermeklánc Óvoda és Bölcsöde Család és Gyermekjóléti Központ

Név Munkakör
Szarvasné Tompa Zsuzsanna óvodai és iskolai szociális segítő