Szent Tamás Katolikus Általános Iskola
OM: 201390
Alkalmazottaink:
Lorem ipsum

 Iskolavezetés

Név Megbízás Tanított tárgyak
Kersztes József intézményvezető, tanár történelem
Vojnics-Rogics Antalné intézményvezető-helyettes, tanár, 6.b osztályfőnök magyar nyelv és irodalom
Fuszkóné Gáspár Judit intézményvezető-helyettes, tanító, 2.b osztályfőnök magyar nyelv és irodalom
Bolvári János iskolalelkész hit- és erkölcstan

Pedagógusok 

Név Megbízás Tanított tárgyak
Árpád Bernadett tanító magyar nyelv és irodalom, matematika, testnevelés
Behányné Illés Mária tanító, 3.a osztályfőnök, DÖK segítő pedagógus magyar nyelv és irodalom, matematika, környezetismeret, vizuális kultúra, technika, életvitel és gyakorlat
Brezovszkiné Beszédes Ágota tanár, 7.b osztályfőnök földrajz, német, történelem
Csontos Ferencné tanár (óraadó) vizuális kultúra
Csorba Zsuzsanna Mária tanár angol nyelv
Eszterné Matosovits Ágnes tanító, 1.a osztályfőnök magyar nyelv és irodalom, matematika, környezetismeret, vizuális kultúra, technika, életvitel és gyakorlat, testnevelés
Gömöriné Somogyi Nóra tanító, 4.a osztályfőnök matematika, környezetismeret, vizuális kultúra, testnevelés
Hopp Eszter Erzsébet tanító matematika, környezetismeret, technika, életvitel és gyakorlat, vizuális kultúra, testnevelés
Hosszúné Balla Lenke tanár ének-zene
Illésné Birkás Mária anár, 7.a osztályfőnök, könyvtáros természetismeret, biológia, etika
Klem József Zsolt tanár, 8.b osztályfőnök, reál munkaközösség vezető matematika, fizika
Kollár Mária tanár, 5.b osztályfőnök, humán munkaközösség vezető magyar nyelv és irodalom, dráma és tánc, történelem
Kopcsek Tamás tanító, 2.a osztályfőnök matematika, testnevelés, tánc
Kovácsné Szűcs Nelli tanár természetismeret, biológia, kémia
Mackó Józsefné tanító, 4.b osztályfőnök magyar nyelv és irodalom, matematika, környezetismeret, vizuális kultúra, technika, életvitel és gyakorlat
Malustyik János tanár nformatika, technika, életvitel és gyakorlat
Malustyikné Csorba Mária tanító, fejlesztőpedagógus fejlesztés
Miskei László Antalné tanító magyar nyelv és irodalom, technika, életvitel és gyakorlat, testnevelés, etika
Naszvadi Katalin tanár testnevelés
Polyákovicsné Molnár Ágota tanár, 8.a osztályfőnök német nyelv, magyar nyelv és irodalom, környezetismeret, technika, életvitel és gyakorlat
Sztánkó Árpád tanár, 5.a osztályfőnök testnevelés
Sztanyikné Gömöri Mária tanár, gyógypedagógus fejlesztés
Tokodi Györgyi tanár, 6.a osztályfőnök, osztályfőnöki munkaközösség vezető angol nyelv, matematika
Tóthné Maros Gyöngyi tanár matematika
Varga Margit tanár magyar nyelv és irodalom, dráma és tánc
Vargáné Ádelhardt Mária tanító, 1.b osztályfőnök, tankönyvfelelős magyar nyelv és irodalom, matematika, környezetismeret, vizuális kultúra, technika, életvitel és gyakorlat, testnevelés

Hitoktatók 

Név Tanított tárgyak
Elmer Hernandez hit- és erkölcstan (római katolikus)
Kalmár Bence hit- és erkölcstan (római katolikus)
Tóth Árpádné hit- és erkölcstan (református)
Tapodi Attiláné hit- és erkölcstan (hitgyülekezete)

Nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkatársak 

Név Munkakör
Kissné Mikó Bernadett pedagógiai asszisztens
Kövesdi Éva iskolatitkár
Szűcs Nándor rendszergazda

Technikai munkatársak 

Név Munkakör
Bereczki Sándor karbantartó
Bódi Zsoltné takarító
Csizmadia Istvánné takarító
Kiss Anikó gazdasági ügyintéző
Mikó Sándorné portás
Varga Istvánné takarító
Vígh Erika Zsófia takarító

Gyermeklánc Óvoda és Bölcsöde Család és Gyermekjóléti Központ

Név Munkakör
Szarvasné Tompa Zsuzsanna óvodai és iskolai szociális segítő